Orman Muhafaza Memurları ve Emeklileri Derneği Genel Başkanlığından Duyuru

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI ve EMEKLİLERİ DERNEĞİ
GENEL BAŞKANLIĞI

Cedidiye Mah. Mimar Sinan Cad. Ruhibey Psj. Kat.1 – DÜZCE
Tel: 0380 514 12 67 Fax: 0380 524 56 25
e-mail: defne@defne.org / web: www.defne.org

1819                                                                                    Düzce; 09.09.2014
Aidat Borçları

 

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI VE EMEKLİLERİ DERNEĞİ GENEL BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

 

Bilindiği gibi, değerli üyelerimizin üye fişleri ile taahhütte bulundukları aylık aidatların zamanında ödenmesi hususunda bu güne kadar çeşitli vesilelerle yazılarla üyelerimiz ve temsilcilerimiz uyarılmış, aidat tahsil eden Kurumlara da aidatların tahsili için yazılar yazılmıştır.
Derneğin ayakta durabilmesi ve tüzüğünde yazılı amaçları gerçekleştirmesi aidatların muntazaman ödenmesi ile mümkündür.
Derneklerin işleyişini düzenleyen Türk Medeni Kanununun Derneklerle ilgili bölümü, Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve Derneğimiz tüzüğüne göre üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin dernekten ihraç edilebileceği, böylece aidat ödeyen üyelerin haklarının korunabileceği, haksız yere seçme ve seçilme haklarını kullanma gibi hak mahrumiyetine mahal verilmemesi gerektiği gerçeğinden hareketle,
Kurumlarınca aidat keserek gönderilenler hariç, 3 aydan fazla aidat borcu olan üyelerimizin, Derneğimizle irtibata geçerek borçlarını öğrenip Ekim/2014 ay’ı sonuna kadar aidat borçlarını ödemeleri, aksi halde üyelik yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyelerin yukarıda sayılan yasal düzenlemeler gereğince Derneğimiz üyeliğinden İHRAÇ işlemlerinin yapılacağı,
Elektronik ortamda web sayfamızda ve Dernek Merkezinde kapıya yapıştırılarak ilanen tebliğ olunur.

Remzi KILIÇ                                      Fikri AKSU
Genel Sekreter                               Genel Başkan

 

Orman Muhafaza Memurlarının Sabit Nöbet Uygulamasına Son Verildi

Orman Genel Müdürüğünün 01.09.2014 tarih ve 46592388 – 800/1760644 Sayılı yazıları ile Orman Muhafaza Memurlarının Sabit nöbet uygulamasına son verildiği, 27 Orman Bölge Müdürlüğüne emirlenmiştir.

Dernek Yönetim Kurulu

Defne Dergisi Temmuz – Ağustos 2014

kapak copy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defne Dergisi Temmuz – Ağustos 2014 Yıl: 44 Sayı: 381

Motosiklet Elbiseleri Test Edildi

Dernek Yönetim Kurulu

 
Web Tasarım