Orman Genel Müdürlüğüne Görevde Yükselme Sınavı Hakkında Yazmış Olduğumuz Yazıya Cevap

Orman Genel Müdürlüğüne Görevde Yükselme Sınavı Hakkında Yazmış Olduğumuz Yazıya Cevap İçin;

SAYFA.1 SAYFA.2

Üyelerimize Duyurulur

IMG_2096 - Kopya

Orman Genel Müdürü görevine atanan İsmail ÜZMEZ, Dernek Yönetim Kurulu tarafından makamında ziyaret edildi. Orman muhafaza memurlarının sorunları aşağıdaki şekilde kendisine 24.03.2014 tarihinde aktarıldı.

  • Resmi elbise kumaşları, dikim kalitesi, bot ve ayakkabılar konusu,
  • Lojmanların orman muhafaza memurlarına tahsisi konusu,
  • Büyük çaplı silahların yeterli miktarda alınarak dağıtılması konusu,
  • Görevde yükselme konusu,
  • Orman Muhafaza Memurlarının şehitlik kapsamına alınması konusu,
  • Fiili hizmet konusu,
  • Orman Muhafaza Memurlarının alan bazlı zimmetin kaldırılması konusu,
  • Orman Muhafaza Memurlarının görev yönetmeliği dışındaki görevlerde çalıştırılmaması konusu,
  • Seyyar Görev Tazminatı ödemelerinde aksaklığa meydan verilmemesi konusu,

Defne Dergisi Ocak – Şubat 2014

kapak copy...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defne Dergisi Ocak – Şubat 2014 Yıl: 44 Sayı: 378

Görevde Yükselmelerde Orman Muhafaza Memurlarına Yapılan Haksızlığın Giderilmesi Konusu

1420

  Görevde Yükselme Sınavı hk.                  Düzce; 27.02.2014

 

Sayın; İsmail ÜZMEZ

         ORMAN GENEL MÜDÜRÜ

                                          ANKARA

     Orman Genel Müdürlüğümüzün 10.12.2013 tarih ve 28847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Genel Müdürlüğü Personeli ‘Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği’ Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Genel Müdürlük Makamından alınan 29/01/2014 Tarih ve 46 Sayılı Olur ile Görevde Yükselme sınavı açılması uygun görülen 03.02.2014 tarihinde yayınlanan Görevde Yükselme Yazılı ve Sözlü Sınava alım İlanında, Adaylarda Aranacak Şartlar, belirtilerek başvuruların yapılması istenmektedir.

 
Web Tasarım