Unvan Değişikliği Sınavına Katılacak Personel Belirlendi

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında Mühendis, Tekniker ve Teknisyen kadroları için Unvan Değişikliği Sınavı yapılmasının uygun görüldüğü 05.12.2012 tarih ve 25638 sayılı yazımızla tüm teşkilatımıza bildirilmiş ve yapılacak Unvan Değişikliği Sınavına müracaat ederek bu kadrolara atanmak isteyen Genel Müdürlüğümüz personellerinin başvuruları 28.12.2012 tarihine kadar alınmıştır. Yapılan bu başvurular hakkında gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılarak aranan nitelikleri taşıyan Genel Müdürlüğümüz personelleri belirlenmiştir.

Genel Müdürlüğümüzde münhal bulunan 50 adet Mühendis, 100 adet Tekniker ve 100 adet de Teknisyen kadroları için yapılacak unvan değişikliği sınavına katılma şartlarını taşıyanlar (Ek-1a,b,c) ile unvan değişikliği sınavına katılma şartlarını taşımayanların (Ek-2a,b,c) listesi 29.03.2013 tarih ve 3795 sayılı yazımızla Daire Başkanlıklarına, Bölge Müdürlüklerine ve Enstitü Müdürlüklerine gönderilmiştir.

Birimlere gönderilen listelerin ilgililere tebliğ edilerek tebellüğ belgelerinin, varsa itirazları ile birlikte tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

Listenin kesinleşmesine müteakip sınavın yeri ve zamanı Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığınca bildirilecektir.

NOT: 29.03.2013 tarih ve 3795 sayılı yazımız ve ekindeki listeler Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürleri ve ilgili Enstitü Müdürlerinin mail adreslerine gönderilmiştir.

Mühendis Kadrosu İçin Unvan Değişikliği Sınavına Katılma Şartlarını Taşıyanlar (Ek-1A)

Tekniker Kadrosu İçin Unvan Değişikliği Sınavına Katılma Şartlarını Taşıyanlar (Ek-1B)

Teknisyen Kadrosu İçin Unvan Değişikliği Sınavına Katılma Şartlarını Taşıyanlar (Ek-1C)

Mühendis Kadrosu İçin Unvan Değişikliği Sınavına Katılma Şartlarını Taşımayanlar (Ek-2A)

Tekniker Kadrosu İçin Unvan Değişikliği Sınavına Katılma Şartlarını Taşımayanlar (Ek-2B)

Teknisyen Kadrosu İçin Unvan Değişikliği Sınavına Katılma Şartlarını Taşımayanlar (Ek-2C)

Listeyi görmek için TIKLAYINIZ

 

Kategoriler

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir