Bir adet yorum “Uçuş Tazminatları.

  1. Orhan Celik Reply

    375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİNE EK ÖNERGE MADDE 2- 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunun; a) 5 nci maddesinde “tazminatı almayan, Emniyet Genel ” ibaresinden sonra gelmek üzere; “ Müdürülüğü ile bünyesinde havacılık faaliyetlerinde bulunan, mürettebat dışında hava aracı içinde uçarak görev yapan diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kurum amirlerince” ibaresinin eklenmesi, b) 8 nci maddesinde “uçuş öğretmenleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının” ibaresinin eklenmesi c) MADDE 15’in EK MADDE 1’son paragraf olarak: Diğer Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli pilot ve uçuş ekibi olarak görev yapan personele, sözleşme ile belirlenen ücretlerinin dışında hizmetin özelliğine uygun kurumun uygun göreceği aynı menfaat, uçuş ve bakım melbusatı ile uçuş teçhizatı verilir. İbaresinin eklenmesi GENEL GEREKÇE: 666 Sayılı kamu görevlilerinin mali haklarının düzenlenmesi amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun hükmünde kararname kapsamında eşit işe eşit ücret verilmesinin sağlanması maksadıyla düzenleme yapılması ihtiyacı ortaya çıkmış bulunmaktadır. MADDE GEREKÇELERİ 3160 sayılı Emniyet teşkilat Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanununda değişiklik yapılmasına dair madde GEREKÇELERİ 5 nci Madde’de değişiklik yapılması hakkındaki gerekçe; Orman Genel Müdürlüğü; 1988 yılından beri bilhassa yangın sezonunda orman yangınlarının havadan sevk ve idaresinde, Orman yangınlarında teknik personel, ilk müdahale ekibi ve hazır kuvvetlerin yangın bölgesine havadan sevk edilmesinde, Ulaşım güçlüğü olan orman yangın bölgelerine yer ekiplerinin ihtiyaç duyduğu malzemelerin taşınması, havadan yapılacak keşif ve kontrol amaçlı gözetleme faaliyetlerinde, yangına havadan su atarak iştirak eden hava araçlarında koordinasyon ve kontrol amaçlı bulunan, orman zararlıları ile havadan mücadele de,sel, deprem gibi tabii afetlerde, ağaçlandırma projelerinde ve buna benzer diğer ormancılık (Kaçak orman kesiminin ve Kaçak hayvan otlatmanın havadan kontrolü, Av ve yaban hayatının korunması kontrolü) hizmetlerinde hava aracı içinde teknik elemanlarını görevlendirmekte ve bu teknik elemanlar verilen görevlerini hava aracı içinde uçuşa katılarak ifa etmektedirler. Bu uçuşlar sırasında yaralanma ve can kaybı gibi risklere göğüs germektedirler. Birkaç örnek verirsek; 03 Eylül 2004 Milas ilçesi Ören beldesi Kalem köyü bölgesinde, bir helikopter su taşıma aparatının kuyruk pervanesine dolanması nedeni ile düşmüş, tüm mürettebatla birlikte bir gözetmen pilot ve Orman İşletme Müdürlüğünün görevlendirdiği 1 Teknik eleman ile 18 Haziran 2009 tarihinde Milas ilçesi Geyik barajından su alırken düşen helikopterde 1 gözetmen Pilot, Orman İşletme Müdürlüğünün görevlendirdiği 1 teknik eleman hayatlarını kaybetmişler, 28 Ağustos 2006 tarihinde helikopter su alırken Elmalı ilçesi Gömbe barajına düşmüş, herhangi bir can kaybı olmamış, helikopterde mevcut mürettebat, gözetmen Pilot ve Orman İşletme Müdürlüğünün görevlendirdiği teknik eleman hafif yaralarla kurtulmuşlardır. 27 Eylül 1997 tarihinde İzmir’de ve 26 Temmuz 2006 Antalya’da yangınla mücadele görevine giden içinde teknik elemanlarının (Orman Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Koruma Şube Müdürlerinin) bulunduğu Orman Genel Müdürlüğünün kendi envanterinde bulunan AS.365 tipi dauphın helikopterlerinin kuyruk palleri arızası ile olmak üzere mecburi iniş yapmışlar, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadan iniş başarı ile tamamlanmıştır. Motor arızaları ve diğer sistem arızlarından dolayı yaşanan zorunlu inişlerde sıkça yaşanmıştır. Bununla beraber 1995 yılından beri kiralık hava araçlarında teknik eleman olarak görevlendirilen personel bu tazminatı alabilmek için hukuki yollara başvurmakta bazı kişiler bu tazminatı almışlar diğerleri devam etmektedir. Kanunda değişiklik yapılmaz ise bu şekilde hak aramalar devam edecek ve mahkemelerin iş yükü artacaktır. Yukarıda belirtilen gerekçeler ışığında bu şekilde görev yapan kişilerin bahse konu tazminatı almaları uygun olarak değerlendirilmektedir. 8 nci Madde’de değişiklik yapılması hakkındaki gerekçe; Orman Genel Müdürlüğü pilot ihtiyacını karşıladıktan sonra kendi bünyesinde bulunan ve sertifikaları Sivil Havalık Genel Müdürlüğünce onaylanmış uçuş öğretmenleri tarafından, bünyesine katılan pilotlara, mevcut helikopterlere ait tip intibak eğitimini yaptırmaktadırlar. Ayrıca bu öğretmenler Sivil Havalık Mevzuatları gereği her yıl tüm pilotların yeterlilik kontrollarını da yapmaktadırlar. Bu yeterlilik kontrolları sonucunda pilotların sertifikaları her yıl düzenli olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak tazelenmektedir. Aksi takdirde bu tip intibak ve yeterlilik kontrollarının hava aracının sahip olduğu veya yetki verdiği ülkelerde yaptırılması zorunlu olacak ve ciddi rakamlarda maddi külfet getirecektir. OGM pilot ve uçuş ekibi 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat kanunun MADDE 6 (g) fıkrasında açıklanan ”Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan pilot, pilot adayı, uçuş ekibi,kurbağa adam ve kurbağa adam adayı personeline,sözleşmeli çalışanlar dahil,bu kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde durumlarına uygun tazminatlar ödenir.” hükmüne göre uçuş tazminatlarını almaktadırlar.Bununla birlikte “Öğretmenlere verilecek yetiştirme ikramiyesi” olan MADDE 8 de kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmen pilotlar için ilgili bir açıklama olmadığından kamu kurum ve kuruluşlarında görevli öğretmen pilotlar bundan istifade edememektedirler. Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarda sözleşmeli olarak aynı görevi yapan öğretmenlerin TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenler gibi bahse konu yetiştirme ikramiyesini almalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir 15 inci Madde EK-1 de değişiklik yapılması hakkındaki gerekçe; 1988 yılında kurulan OGM havacılık şubesinde sözleşmeli olarak görev yapan pilot ve uçuş ekibi 657 sayılı kanunun 4/B maddesi ve 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnamenin değişik 14.Maddesine göre istihdam edilmektedirler. Sözleşmelerinde,kararname ve kanunlarda konu ile ilgili bir açıklama olmadığından anılan personele görevin gerektirdiği aynı menfaat, uçuş ve bakım melbusatı verilememektedir. Görevler esnasında pilot ve uçuş personeli hizmetin yapılmasına uygun melbusatları olmadığından farklı olarak giydikleri kıyafetler ile tek tip görüntüden uzaklaşmakta hatta zaman zaman yapılan Gerek VIP gerekse diğer hizmetle ilgili uçuşlarında meydanlara veya inilen diğer yerlerde çeşitli sorunlarla karşılaşmakta kimliğini ibraz edene kadar pek çok zorluklar yaşamaktadırlar. Dünyanın her yerinde uçuş kıyafeti hizmetin gerektirdiği özellikte uçucu personel tarafından giyilmektedir .Ülkemizdeki tüm kamu ve özel sektördeki havacılık birimlerinde görev yapan uçuş ekipleri adı geçen uçuş kıyafetlerini giymektedirler. 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu nun Sözleşmeli ve emniyet hizmetli personele verilecek haklar bölümü EK MADDE 1’e (a) paragrafının eklenmesini tensiplerine arz ederim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir