Orman Muhafaza Memurları ve Emeklileri Derneği’nin Hazırlayıp Sunduğu Çalıştay Raporudur.

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA SUNULMAK ÜZERE

STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞTAYI’NA

 

4-5 Nisan 2012 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam’da, Orman Genel Müdürlüğü’müzün görev, yetki ve sorumluluklarını yeniden belirlemek amacıyla, 2013-2017 dönem Stratejik Planlama Çalıştayı katılımcı görüş ve değerlendirmelerimiz aşağıda sunulmaktadır.

 A-Orman Genel Müdürlüğü ve birimlerince yerine getirilen görevlerde;

A-1. Orman Genel Müdürlüğünün güçlü yönleri:

 1. 1.       Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü seferberliği çalışmalarında başarılı olunmuştur. Su yatakları, yol kenarları, kamu kurum ve kuruluş bahçeleri, umumi park ve bahçeler, kent ormanları yeşillendirilmiş, su havzalarına önem verilmiş, yanan ve boşaltılan sahalar zaman geçirilmeden ağaçlandırılmıştır.
 1. 2.       Odun hammaddesi, endüstriye, taze ve en kısa yoldan ulaştırılmış, dikili satışlarla giderler azaltılmış, mobilya ihracatında dünyada önemli ülke haline gelinmesine vesile olunmuştur.
 1. 3.       Orman yangınları ile mücadelede üstün performans gösterilmiştir.
 1. 4.       Kamuoyu ile iletişim ağlarının iyi kullanılması ve tanıtım çalışmalarıyla ormana olan ilgi ve dikkat arttırılmıştır.

A-2 Orman Genel Müdürlüğünün Zayıf Yönleri:

 1. 1.       Bakanlık da dahil olmak üzere ormancılık politikalarında, kar amacı ön plana çıkartılmıştır. Misyonumuz ise kaynakları korumak, geliştirmek, eko sistem bütünlüğünü sağlamak ve biyolojik çeşitliliği arttırmaktır. Ormanlar, işletilirken doğal dengesinin bozulmaması kârdan  daha önemlidir.
 1. 2.       Damga yönetmeliği ve nakliye kesme yönetmeliği, dikili satış yönetmeliğine uymamaktadır. Sorumlu çalışanlar sıkıntı çekmektedir. Yönetmelikler uyumlu hale getirilmelidir. Dikili satış, damga ve ölçüm işleri için memur yetişmesi eşyanın tabiatına aykırıdır. Bu kısımlar ya özelleştirilmeli ya da dikili satış yönetmeliği ölçü birimi yeniden düzenlenmelidir.
 1. 3.       21,5 milyon hektar orman alanına son iki yıla kadar 1050 işletme şefliği bakıyordu. Bu gün 1316 işletme şefliği bakmasına rağmen yine de alan itibari ile fazla görev düşmektedir. Oysa 11 milyon orman alanı olan Almanya’da bir şefliğe 5 bin hektar alan düşmekte, bizde ise bunun 3 katına yakın olmaktadır. Buna karşın orman muhafaza memuru kadrosu da günden güne azalmış, ihtiyaç duyulan sayıya getirilememiştir.
 1. 4.       Orman köylerinin ekonomik durumu, tarım, ziraat ve hayvancılıkla geçinen köylerin hep gerisinde kalmıştır. Bunlar irdelenmeli ormana bağımlılıktan kurtarılmalıdır.
 1. 5.       Ormanlar, köyler için tek başına geçim kaynağı olarak bakılmasının önlenmesi ve kendini yenilenmesine izin verilmelidir.

B-Son olarak önemli konu olarak gördüğümüz bölümü detaylı olarak irdelemek ve değerlendirmek istiyoruz;

Vizyonumuz ise insana, doğaya ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir orman yönetimini sağlayan şeffaf ve saygın bir kurum olmaktır;

Orman teşkilatı çalışanları içerisinde Orman Muhafaza Memurları teşkilatın bel kemiği olmasına rağmen önemli sorunlar yaşamaktadırlar. Saygın bir kurum olmanın yolu çalışanı da dahil tüm insanların hak ve hukuklarını gözetmeden geçmektedir.

Orman Muhafaza Memurları ve Emeklileri Derneği Genel Sekreteri olarak, dernek yönetim kurulu üyelerimizle son 1,5 yıldır derneğimizin görevleri arasında olan orman muhafaza memurlarının çalışma koşulları ve özlük hakları ile ilgili olarak,  bölge müdürlüğü ve işletme müdürlüklerinde çeşitli tarihlerde gerçekleştirdiğimiz mesleki bölgesel toplantılardan çıkan tespitlerimizi ve sonuçlarını  çeşitli başlıklar altında çalıştay grubumuzla paylaşmak isteriz.

 1. 1.       Orman Muhafaza Memurları Görev Ve Sorumlulukları:

Görev ve sorumlulukları yönetmelikle sabit olmakla birlikte, muğlak ifadelerle “diğer görevler” adı altında bilinmeyen çeşitli işçilik ve bekçilik gibi görevler de yaptırılarak, asli görevlerini yapmaları idareciler tarafından bizzat engellendiği halde, açık alandaki zimmetlenen sahalar adeta prim ödemeden orman muhafaza memurlarına sigorta edilmiştir. Doğal afetler dışında kaza ve belalara karşı maaşlarının kat kat fazlasıyla tazminat ödemeye mahküm edilmekle karşı karşıya getirilmişlerdir. Zimmet olayına acil bir çare bulunmalıdır.

 1. 2.       Eğitim Ve Öğretim Düzeyinin Yükseltilmesi:

Birçok kamu kuruluşundaki memurlar (öğretmen, polis, sağlıkçı, ziraatçı, imam) mesleklerini icra ederken kurumlarınca desteklenerek açık öğretim fakülteleri ile öğretim düzeylerini yükselterek ekonomik ve kişisel gelişimleri sağlanmış, fakat orman teşkilatında bu duruma sahip çıkan olmamıştır. Günümüzde orman muhafaza memurları bilgi-teknoloji çağından yararlandırılarak, yapmış oldukları hizmetlerin aynı zamanda teknik işler olması nedeniyle teknik kadro hakkının verilmesi zaruridir.

3. Silah Ruhsatı Harç Parası

Koruma görevi yapan ve bu yüzden husumete uğrayan orman muhafaza memurlarından, emekli olduklarında silah ruhsatı harç parası alınmaktadır. Bu harçtan muaf tutulmalarının yasallaşması ve ayrıca görevdeki muhafaza memurların demirbaş silahlarının büyük çaplı zati(kendine ait) olarak, taksitle bedeli mukabilinde verilebilmesi ve yine kolluk amirleri konumundaki koruma hizmeti yapan orman mühendislerinin de bu haklardan yararlanmaları sağlanmalıdır.

Bunlara ek olarak;

 1. Orman Muhafaza Memuru resmi elbise ve giyim yardımlarına kalıcı çözümler getirilmelidir.
 1. Kolluk kuvveti olan memurların belediye toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaları sağlanmalı.
 1. Orman muhafaza memurlarının geçici görev yollukları 49. Madde 1/3 değil 6245 sayılı harcırah kanunun39. Maddesi gereğince gündelik ödenmesi sağlanmalı.
 1. Orman muhafaza memurlarının, çalışma itibariyle fazla mesai ücretlerini emsal kurumlar çalışanları düzeyine çıkarılmalı,
 1. Ağır yük altında görev yapan Orman Muhafaza Memurlarına yaptıkları işlerden dolayı döner sermayeden pay verilmesinin sağlanması,
 1. Orman Muhafaza Memurlarına, diğer kurumlarda görülmeyen zimmet ve sorumluluktan dolayı koruma ve rampa tazminatı adında tazminat verilmeli,
 1. Koruma ekiplerin, çağımızın getirdiği teknolojik imkanlardan yararlandırılmaları sağlanmalı,
 1. Orman Muhafaza Memurlarına, orman köylüsüne tanınan haklarda olduğu gibi bir sefere mahsus yapacak ve kışlık yakacak odun hakkı tanınmalı,
 1. Orman Muhafaza Memurları hiyerarşisi olmalı fakat maddi ve manevi anlamda desteklenmeli.

Stratejik planlama çalıştayındaki yukarıda belirtilen görüş ve önerilerin dikkate alınmasını, buna teşkilat çalışanları özlük haklarını da dahil eden, ülkemiz ihtiyaçlarına cevap verir yönetmeliklerin hazırlanması dilek ve temennilerim ile bu çalıştayın, çağdaş, yenilikçi ve huzurlu ormancılığa vesile olmasını dilerim.

Saygılarımla

Orman Muhafaza Memurları

ve Emeklileri Derneği

 

 

Kategoriler

Benzer Yazılar

Vefat!.

Aydın Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Orman Muhafaza Memuru Hacı Ahmet DURU vefat etmiştir. Merhum arkadaşımıza…

5 adet yorum “Orman Muhafaza Memurları ve Emeklileri Derneği’nin Hazırlayıp Sunduğu Çalıştay Raporudur.

 1. Orhan Celik Reply

  T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

  ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  STRATEJİ GELİŞTİRME PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA SUNULMAK ÜZERE
  YAZINIZDA DERNEGIMIZIN BIZLERIN YANINDA OILMASINDA TUM ORMAN MUHAFAZA MEMEURU ARKADASLARIM ADINA SIZ DERNEK YONETIMINE TSK SUNARIM …

 2. Şenol RUÇOĞLU Reply

  Derneğiniz sadece Orman Muhafaza Memurlarının değil amirleri konumundaki Orman Mühendisleri içinde hak arıyor.

  “Silah Ruhsat Harç Parası” başlığı altında:

  ” …görevdeki muhafaza memurların demirbaş silahlarının büyük çaplı zati(kendine ait) olarak, taksitle bedeli mukabilinde verilebilmesi ve yine kolluk amirleri konumundaki koruma hizmeti yapan orman mühendislerinin de bu haklardan yararlanmaları sağlanmalıdır” şeklindeki görüş bu hassasiyeti gösteriyor.

  Bu nedenle “Orman Mühendisleri” adına da siz Dernek Yönetimine teşekkür ederim.

 3. Cemil YAVRUOĞLU Reply

  bütün orman muhafaza memurları adına sesimiz olan siz dernek yönetimine teşekkür ederim.

Şenol RUÇOĞLU için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir