Dernek Yönetim Kurulu Düzce Milletvekilleri Ziyareti

Fikri Aksu,İbrahim Korkmaz, Fevai Arslan, Osman Çakır,

08.02.2012 Çarşamba Günü TBMM’ de Düzce Milletvekilleri İbrahim Korkmaz, Fevai Arslan, Osman Çakır Dernek Yönetim Kurulu tarafından randevulu görüşme gerçekleştirildi.Yapılan görüşmede Silah Ruhsat Harcı Kanunu ve Demirbaş silahların zati silah olarak verilebilmesi konusu yasalaşması için TBMM de görüşülecek olan 2/B yasası ile birlikte çıkması için gerekli bilgiler kendilerine Dernek Yönetim Kurulu olarak iletildi.

Kendilerinin üstün gayret gösterdikleri ilgili Bakanlıklar ile görüştüklerini yasalaşması için ellerinden gelen desteği vereceklerini, aynı zamanda Dernek Merkezinin Düzce’de olması sorunların çözümü açısından Milletvekillerinin sahiplenerek çözümü için üstün gayretlerinden dolayı Dernek Yönetim Kurulu olarak teşekkür edildi.

Benzer Yazılar

Vefat!.

Aydın Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Orman Muhafaza Memuru Hacı Ahmet DURU vefat etmiştir. Merhum arkadaşımıza…

2 adet yorum “Dernek Yönetim Kurulu Düzce Milletvekilleri Ziyareti

 1. Şenol RUÇOĞLU-İşletme Müdürü Reply

  Milletvekillerinin bu konuda destek olacaklarını beyan etmeleri çok önemli bir gelişme. derginizde yayınlanan Düzce Milletvekili İbrahim KORKMAZ tarafından meclise verilecek önerge metninde birtakım eksiklikler görmekteyim ve sizinle paylaşmak istiyorum. mevzuat çıkarıldığında iyi düşünülmezse ilerde sorunlar yaşanabilir.
  1- Kanunun 7. maddesine ilave edilecek fıkrada koruma ile ilgili birtakım görevliler sayılmış ancak yetersiz kalınmıştır. örneğin; varsa şeflik emrinde görevli ve gerektiğinde görev verilecek olan Mühendis, Orman İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Müdür Yardımcısı, Koruma Şube Müdürü ve Mühendisleri, Daire Başkan Yardımcısı, Dairedeki ilgili şube müdürü ve mühendisleri, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür.
  2- Bilindiği üzere Orman Muhafaza Memurluğu, İşletme Şefliği, İşletme Müdürlüğü ve diğer yukarıda sıralanan görevleri belli bir süre yaptıktan sonra memur, şöför, ambar memuru kadrolarına geçen Muhafaza Memurları ile diğer görevlerde göreve devam eden Şef ve Müdürler olmaktadır. Bilahare bu görevlerden emekli olmaktadırlar. kanunun 7. maddesi 4. fıkrasında emekli olan askerlerden bu görevi 10 yıl yapmış olmak şartı emsal alınırsa sorun çözülebilir.
  yukarıda saydığım sakıncaların giderilmesi için ilgili tasarı teklifinin; “Orman Muhafaza memurları ile ormanların korunmasında görev yapmış sıralı amirleri ile bu görevleri en az 10 yıl yapmış olup emekli olanlar” şeklinde olması uygun olacaktır.
  aynı mantıktan hareketleek 8. maddede yapılacak ilave; ” Orman Muhafaza Memuru ve Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek korumada görevli amirleri ile bu görevleri 10 yıl süre ile yapmış olup memuriyetine devam edenlere” şeklinde olmalıdır. böylece görevde olan personelle ilgili şu sakıncalar giderilmiş olacaktır.
  1- bir iki ay veya bir yıl görev yapıp silah taşımasını gerektirmeyecek başka görevlere geçenlerin bundan yararlanması engellenmiş veya emniyette olduğu gibi geri alınmış olacaktır.
  2- özellikle Orman Mühendisleri uzun süre şeflik, Müdür Yardımcılığı ve Müdürlük yaptıktan sonra silah taşımayı gerektirmeyen başka görevlerde çalışmaya devam etmektedirler. böylece koruma görevinde iken aldıkları zati silahlarını memuriyeti boyunca taşıyabileceklerdir.
  3- görevlerinin zorluğuna rağmen branşlarında çalışmaya devam eden Muhafaza Memuru ve şefler için moral ve motivasyon kaynağı olacaktır. personelin stabilitesi sağlanacaktır.
  4- bu görevleri 10 yıl yapanların hem görevde hemde emekliliklerinde harçsız taşıma ruhsatı alabilmeleri sağlanacağından konu ile ilgili şimdiye kadar devam eden şikayetler son bulmuş olacaktır.
  5- koruma görevi olan teşkilatımız personeli belirginleşeceğinden bunların ayrıca birtakım mali hak ve ayrıcalıklara sahip olması kolaylaşmış olacaktır.

 2. Şenol RUÇOĞLU- İşletme Müdürü Reply

  Orman Kanununun 77. maddesindeki “Bu silahlar memurlara orman idaresince demirbaş olarak verilir” cümlesi kaldırılmalı, mevcut 2007/11633 nolu kararname yerine çıkarılacak yeni kararnamede hangi personele demirbaş, hangilerine “zati demirbaş” (şahsi demirbaş) verileceğinin ayrımı yapılmalıdır. şahsi demirbaş uygulaması Orman Genel Müdürlüğünde 1980 yılından önce uygulanmış, o zamanki yönetmelik gereğince emeklilikte ruhsat alınması sorun olmamıştır.(görevde iken özel kanunlarına göre “şahsi demirbaş silah” taşıyanların, emekliliğinde silahı kurumundan temin etmiş olduğunu belgelemesi halinde taşıma ruhsatı verilir kuralı gereğince)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir