Defne Dergisi Kasım-Aralık 2013

DEFNE_KAPAK_EYLÜL_EKÝM.cdr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defne Dergisi Kasım-Aralık 2013 Yıl:43 Sayı:337

Kategoriler

Benzer Yazılar

Bir adet yorum “Defne Dergisi Kasım-Aralık 2013

 1. ceyda Reply

  Görev ve sorumlulukları

  Orman Muhafaza Memurları;

  -Ormanların ve orman ürünlerinin muhafaza ve bakımlarının temininden,

  -Görev sahasındaki orman içi ve orman dışı ağaçlandırma sahalarının, fidanlıkların, tohum bahçeleri ve tohum meşçerelerinin, enerji ormanlarının, kavakçılık, toprak muhafaza ve mera ıslahı sahalarının, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanlarının, yaban hayatı koruma sahaları, yaban hayvanı üretme istasyonları, yaban hayvanı yerleştirme alanları ve mesire yerlerinin korunmasından,

  -Görev sahalarında mevcut av hayvanları ile akarsu ve göllerdeki balık varlığının korunmasından, avcılık ve balıkçılığa ilişkin işlerin yürütülmesinden,

  -Ormanların işletilmesi ile ilgili olarak, damga ve işaretleme, anormal ağaçların tespiti, kesim, tomruklama ve ölçme, imalat, nakliyat ve depolama, bakım ve gençleştirme, tali ürün üretimi, tohum temini, ağaçlandırma, fidanlık, toprak muhafaza ve mera işlerinin yürütülmesinden,

  -Görev sahaları iöçinde veya civarında çıkacak orman yangınları ile mücadele çalışmalarına katılmaktan ve verilen görevleri yapmaktan,

  -Görev sahaları içimdeki orman zararlıları ile mücadele işlerine ait görevlerin yapılmasından,

  -İdareye ait her türlü yapı ve tesislerle amenajman ve orman kadastrosuna ait sınır işaretlerinin muhafazasından, bina ve tesislere giriş çıkışların kontrolü ile sabotajlara karşı korunmasından,

  -Muhtelif maksatlarla kendilerine verilen her türlü silah, alet ve malzemenin iyi muhafaza ve bakımından,

  -Kanunen el koymakla görevli bulundukları suçların arama, soruşturma ve kovuşturulmasından, tutanak tanziminden ve sahaları içinde vazife gören yangın gözetleme ve söndürme işçilerinin, av koruma ve üretme sahaları ile balık üretme istasyonlarında görevli bekçi ve bakıcıların, üretim ve yetiştirme işlerinde çalışan işçilerin gözetimi ve denetiminden

  ve benzeri hizmetlerin görülmesinden sorumludurlar.

  ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI BU KADAR YETKİ VE SORUMLULUK VERİLİYOR , BU KADAR GENİŞ SORUMLULUK DİGER KURUMLARDAKİ HİÇBİR MEMURDA BULUNMAMAKTADIR.GÖREV YAPTIĞIMIZ YERLERDEKİ TÜM ORMANI BİZE ZİMMET YAPIP KORUNMASI İSTENİYOR VE YETERLİ SAYIDA MEMUR BULUNMAMAKTADIR.BUNA İSTİNADEN 657 SAYILI MEMUR STATÜSÜNDE 7/24 SAAT ESASINA GÖRE GÖREV YAPMAKTAYIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir